Tor Advanced Flight Training

“תור אימון טיסה מתקדם, הוקמה בשנת 2011 כשותפות מוגבלת של התעשייה האווירית לישראל בע”מ ואלביט מערכות בע”מ, לביצוע פרויקט עבור משרד הביטחון הישראלי בהיקף של מאות מיליוני שקלים על פני עשרות שנים.

מיד כשהוקמה השותפות, הפכה ברוקס-קרת להיות חלק ממנה. בניצוחו של אסף ורדימון, מהווה “צוות ברוקס” את השלד והגוף של מחלקת הכספים שלה ומספק לה שרותי הנה”ח, חשבות ושכר הדרושים לתפקודה השוטף.

הצוות השתלב במהירות וללא קושי בחברה ומאפשר לנו להתרכז בפעילות העסקית השוטפת, בידיעה שיש על מי לסמוך בהיבט הפיננסי שלה.

מהיות תור שותפות בבעלות חלקית של אלביט מערכות, שמניותיה נסחרות הן בישראל והן בארה”ב, התנהלותה השוטפת כרוכה בדיווחים חשבונאיים בלו”ז צפוף. הצוות עומד ביעדים במלואם, בלוח הזמנים שמוכתב לחברה ואנו מקבלים דוחות איכותיים ומסודרים במועדים הנדרשים.

הודות לנטלי, אסף, לירז וחגית אנחנו יכולים להיות בראש שקט ולהתמקד בדבר החשוב ביותר – ניהול העסק שלנו.”

יובל צייגר , סמנכ”ל כספים, תור אימון טיסה מתקדם