Diagnostic Robotics

Diagnostic Robotics מפתחת טכנולוגיות בינה מלאכותית (AI) לפתרון בעיות העומס במערכות הבריאות.

ברוקס-קרת הצטרפה לפעילותנו בשלב ראשוני. כחברת סטארט-אפ קטנה ומבטיחה, חיפשנו דרך לנהל את ענייני הכספים שלנו ביעילות. נפגשנו ומיד התחלנו לעבוד. ככל שחלף הזמן והיקף הפעילות העסקית שלנו גדל, היחסים בין החברות התהדקו.

אסף וצוות ברוקס-קרת הם מסוג הקולגות שעובדים קשה כדי לדאוג שכל העניינים מטופלים היטב. אנו מלאי הערכה לדרך בה ברוקס-קרת מעודדים אותנו לבצע כל שנדרש לשמירת תקינות ואיתנות הניהול הפיננסי של העסק שלנו.

לעיתים קרובות התייעצנו עימם לגבי מגוון נושאים, ועצתם תמיד רלוונטית ביותר, זאת בשל ניסיונם ובשל הידע הרב שהם פיתחו במהלך עבודה עם חברות דומות לזו שלנו”. (Diagnostic Robotics)